Đo đa ký hô hấp bằng thiết bị tại nhà

Liên hệ tư vấn

Người bị ngưng thở khi ngủ sẽ không tự nhận biết được họ gặp khó khăn khi thở, bởi vì bệnh chỉ xuất hiện khi họ ngủ. Vì vậy ngưng thở khi ngủ thường không được phát hiện, mặc dù nó có thể đe dọa mạng sống.

Đang có 8 người xem sản phẩm này
0