Combo bên nhau an toàn

4.299.000

Combo tiết kiệm bao gồm:

02 Gói STDs

QUÀ TẶNG KÈM THEO

1 × 10% thủ thuật và xét nghiệm sử dụng cùng gói khám
1 × 15% phí khám bác sĩ các chuyên khoa cho lần hẹn sau
0