Combo chăm sóc trước hôn nhân

10.999.000

Combo tiết kiệm bao gồm:

– Gói cao cấp Nam (GE PRE M < 50)
– Gói cao cấp Nữ (GE PRE F < 40)
– Gói STDs

QUÀ TẶNG KÈM THEO

1 × 10% thủ thuật và xét nghiệm sử dụng cùng gói khám
1 × 15% phí khám bác sĩ các chuyên khoa cho lần hẹn sau
0