Chia sẻ

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MỠ MÁU & XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH

By Victoria Healthcare 05 Tháng 9 2019

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MỠ MÁU & XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH

Hội thảo "Vì sức khỏe cộng đồng" dành cho các thầy cô cựu giáo chức Huyện Đức Hòa- Tỉnh Long An

Bác sĩ trình bày: Trần Thị Hồng An - Giám Đốc Y Khoa PK Victoria Healthcare Lương Định Của - Quận 2

Thời gian: 8/6/2019