Chia sẻ

Phòng tránh lây nhiễm Virus Corona (Covid-19)

By Victoria Healthcare 18 Tháng 2 2020

Phòng tránh lây nhiễm Virus Corona (Covid-19)

Diễn giả: BS. Nguyễn Vĩnh Tường - Giám Đốc Y Khoa hệ thống PK Victoria Healthcare

_Chương trình được tổ chức dành cho nhân viên Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam_