Chia sẻ

CORONA-CUỘC CHIẾN CHỐNG VIRUS

By Victoria Healthcare 20 Tháng 2 2020

CORONA-CUỘC CHIẾN CHỐNG VIRUS

NẾU CHÚNG TA ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU, CHÚNG TA SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ
CHÚNG TA SẼ ĐÁNH BẠI VIRUS NẾU CHÚNG TA ĐỒNG LÒNG
VÌ MỘT CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH VÀ THUẬN HÒA
ĐIỀU ĐÓ ĐANG NẰM TRONG TAY CHÚNG TA
ĐIỀU ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO BẠN VÀ TÔI
VÌ SỰ KHỎE MẠNH CHO QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA
VÌ GIA ĐÌNH THÂN YÊU VÀ BẠN BÈ CỦA CHÚNG TA
VÌ NHÂN LOẠI
CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRUS