Gói Xét nghiệm đánh giá chức năng chuyển hóa – trao đổi chất

Liên hệ tư vấn

Bảng chuyển hóa là gì?
Bảng chuyển hóa (BMP) là một nhóm gồm 8 xét nghiệm đo một số chất trong máu của bạn. BMP cung cấp cho bác sĩ thông tin quan trọng về tình trạng hiện tại của quá trình trao đổi chất cơ thể của bạn. BMP cung cấp thông tin về mức đường trong máu (glucose), sự cân bằng của chất điện giải và chất lỏng và tình trạng sức khỏe của thận.

Chem 7 xét nghiệm những gì?
4 chất điệu giải: sodium (Na+) potassium (K+) chloride (Cl−) bicarbonate (HCO3−) hoặc CO.
Nito Ure máu(BUN)
Chức năng thận.
Đường huyết.

Đang có 8 người xem sản phẩm này
0