Combo nhóm 5 thành viên trở lên

Liên hệ tư vấn

– Bệnh án điện tử miễn phí
– Báo cáo tổng kết cá nhân (Anh/ Việt)
– Báo cáo tổng kết sức khỏe công ty
– Hóa đơn tài chính
– Ưu đãi cho các dịch vụ ngoài gói khám trong ngày thăm khám
– Nhiều quà tặng đi kèm

Đang có 8 người xem sản phẩm này
0