Chia sẻ

05 CAM KẾT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TẠI VICTORIA HEALTHCARE

By Victoria Healthcare 13 Tháng 3 2020

05 CAM KẾT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TẠI VICTORIA HEALTHCARE

0️⃣1️⃣ Trạm sàng lọc y tế bên ngoài phòng khám hoạt động xuyên suốt

0️⃣2️⃣ Áp dụng sàng lọc y tế đối với tất cả khách hàng, bệnh nhân và nhân viên trước khi vào phòng khám

0️⃣3️⃣ Tổ chức khu vực khám riêng biệt cho các trường hợp sốt và có triệu chứng hô hấp

0️⃣4️⃣ Quy trình sát khuẩn bề mặt (sàn nhà, mặt bàn, mặt ghế, tay nắm cửa, thang máy….) được giám sát nghiêm ngặt và thực hiện thường xuyên hàng giờ bên trong phòng khám. Xịt khử khuẩn toàn phòng khám định kỳ.

0️⃣5️⃣ Trạm rửa tay sát khuẩn được bố trí tại tất cả các khu vực tại phòng khám.

#Victoria_Healthcare